Se incarca...

Regulamentul Oficial al Campaniei "Christmas Giveaway Instagram" 21 - 26 decembrie 2018

Art. 1 - ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) Campania „Christmas Giveaway” este organizata si desfasurata de catre Machteam Soft SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, avand C.U.I. 18642542, RO J40/7355/2006 reprezentata prin Daniel Dragomir, in calitate de reprezentant permanent al Administratorului, denumita in continuare „Organizator”.


(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).  


(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul
www.sentimente.ro.


(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1. alin. (3).  

Art. 2 - DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

(1) Campania se desfasoara pe internet prin intermediul paginii de instagram www.instagram.com/sentimenteromania/.


(2) Campania se desfasoara in perioada
 21 decembrie 2018, ora 20:00 -26 decembrie 2018, ora 23:59, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1. alin. (4).

Art. 3 - PARTICIPANTI SI DREPTUL DE PARTICIPARE


(1) La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, doar femei, care au varsta de 18 ani impliniti la data de 1 decembrie 2018, care urmaresc pagina oficiala de Instagram a site-ului Sentimente (www.instagram.com/sentimenteromania), apreciaza postarea concursului si eticheteaza inca o prietena in comentarii. În cazul în care câștigătorul premiului este o persoană incapabilă din punct de vedere juridic, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai după ce a primit aprobarea scrisă și semnătura reprezentantului său legal (părinte, tutore, etc.) fiind necesară dovedirea de către acesta a calității sale de reprezentant, printr-un document justificativ.

(2) La Campanie nu pot participa angajatii, sotii si rudele acestora pana la gradul IV.

(3) Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Art. 4 - MECANISMUL CAMPANIEI


(1) Pentru a participa la prezenta Campanie fiecare persoana interesata trebuie sa: urmareasca pagina oficiala de Instagram (www.instagram.com/sentimenteromania), sa apreciaze (like) postarea concursului, si sa eticheteaza inca o prietena in comentarii. (2) Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au respectat regulile specificate
(follow la pagina de Instagram, like la postare si tag unei prietene). Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.
(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de fraudare a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(4) Inscrierea la Campanie poate avea loc doar o singura data.

(5) Premiul oferit trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acesta nemaifiind datorat de catre Organizator.

Art. 5 – PREMIUL CAMPANIEI SI ACORDAREA LUI

(1) Premiul oferit de Organizator consta in 2 kit-uri de machiaj BENEFIT COSMETICS -
Gimme Some Sugar, in valoare de 457 RON (patrusutecincizecisisapte), TVA inclus.


(2) Premiul acordat nu poate fi preschimbat in alte bunuri, servicii sau beneficii. De asemenea, castigatorul premiului nu poate ceda premiul unei alte persoane, inainte de a intra in posesia acestuia.


(3) In cadrul tragerii la sorti, pentru potentialul castigator extras, se vor trage la sorti dpo participanti cu titlu de rezerva. Castigatorul premiului va fi anuntat telefonic si prin e-mail, la numarul de telefon si e-mail-ul completate, asociate crearii contului si platii abonamentului.


(4) Castigatorul va putea intra in posesia premiului in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la momentul tragerii la sorti. Potentialul castigator desemnat in cadrul extragerii, va fi contactat de un reprezentant al site-ului Sentimente.ro in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la momentul efectuarii tragerii la sorti, de 4 (patru) ori, la ore diferite, iar in cazul in care participantul destinatar nu raspunde si/sau nu poate fi contactat, acesta va fi declarat invalid pentru a indeplini procedura de atribuire a premiului.


(5) Reprezentantul Sentimente.ro care va efectua apelul isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana care raspunde la telefon ca este potential castigator al premiului din cadrul Campaniei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Sentimente.ro ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la telefon si care urmeaza sa revendice premiul faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al premiului pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va informa potentialul castigator cu privire la prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate in vederea atribuirii premiului. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior si accepta acordarea premiului, acestuia i se comunica modalitatea de a intra in posesia premiului. In conditiile in care potentialul castigator refuza furnizarea datelor catre Organizator, acesta va fi invalidat si se va apela la prima rezerva urmand aceeasi procedura pana la epuizarea rezervelor pentru premiul acordat.


(6) Castigatorului ii vor fi solicitate urmatoarele date in vederea oferirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale generate de acesta: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, varsta si adresa de e-mail.

(7) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, prin eliminarea din Campanie a participantului care a fraudat. Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise in prezentul Regulament, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele existente in actul de identitate al castigatorului conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul.


(8) In situatia in care premiul Campaniei nu este acordat din motive independente de vointa Organizatorului, acesta ramane la dispozitia Organizatorului care poate organiza, daca va considera necesar, o extragere speciala pentru a desemna noi castigatori si rezerve sau poate organiza o alta Campanie, dupa caz.

(9) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.


(10) In functie de alegerea castigatorului, premiul poate sa fie ridicat de la locatia Organizatorului situata in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2 sau transmis acestuia prin posta la adresa furnizata de catre castigator, costurile transmiterii prin posta fiind suportate de catre Organizator. In ziua intrarii efective in posesie a premiului se va incheia un proces verbal de predare-primire premiu.


(11) Prin semnarea si datarea procesului verbal, castigatorul isi va exprima in scris acordul sau ca datele sale personale mentionate in acesta sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului Campaniei si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si va putea opta in a-si exprima in scris acordul sau pentru ca numele sa fie facut public de catre organizator, fara alte obligatii suplimentare din partea organizatorului fata de castigator.Art. 6 – DESEMNAREA CASTIGATORULUI


(1) Tragerea la sorti va fi efectuata in data de
27 decembrie 2018, la locatia Organizatorului situata in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, prin intermediul aplicatiei random.org. La procedura de selectie a castigatorului vor participa doar inscrierile valide intrate in Campanie, din care se vor selectiona 2 castigatori si 5 rezerve. Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii conditiilor prezentului Regulament.


(2) Celelalte participari valide ale castigatorului de drept desemnat vor fi excluse pentru selectionarea rezervei, astfel incat sa nu existe un participant cu statut atat de castigator, cat si de rezerva.

(3) Pentru validarea premiilor acordate prin tragere la sorti castigatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
        - Sa poata fi contactat prin platforma pe care se desfasoara concursul, pe contul cu care s-a inregistrat in Campanie, in termen de maximum 7 (sapte) zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;
        - In momentul contactarii sa declare numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, varsta, adresa de e-mail.


Art. 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE


(1) Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 8 - INCETAREA CAMPANIEI


(1) Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. De asemenea, (1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei.


(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8. alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 8. alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).


(4) In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 9 - REGULAMENTUL CAMPANIEI


(1) Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.sentimente.ro si la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2.


(2) Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Art. 10 - LITIGII SI LEGEA APLICABILA


(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.


(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 11- DATE PERSONALE


(1) Prin participarea la Campanie participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului. Astfel, Organizatorul va procesa si colecta date precum:
nume, prenume, profilul de Instagram, adresa de livrare, e-mail, numar de telefon.


(2) Datele personale pe care participantii le furnizeaza catre Organizator sunt prelucrate strict pe durata de desfasurare a Campaniei, exceptie facand datele personale ale castigatorului.


(3) Datele personale ale participantilor vor fi prelucrate pentru organizarea si desfasurarea Campaniei, acordarea de premii, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a si comportamentului, imbunatatirea modelelor comerciale, crearea de oferte personalizate.


(4) Dupa terminarea Campaniei, datele personale ale participantilor vor fi pastrate in baza de date a Organizatorului pentru o perioada de 5 ani in vederea unor viitoare colaborari, precum: acordare de interviuri, invitatii de participare la sesiuni foto, dar si alte actiuni. De asemenea, datele castigatorului vor fi pastrate si in contabilitatea firmei, potrivit legislatiei in vigoare.


(5) Organizatorul poate pastra rapoarte statistice generate prin utilizarea informatiilor colectate din site o perioada indelungata, dar astfel de rapoarte nu identifica participantii si nu vor fi folosite in niciun alt mod care ar putea sa afecteze protectia datelor cu caracter personal sau intimitatea participantilor.

(6) Prin completarea datelor personale, fiecare participant declara ca accepta neconditionat ca datele sale personale sa poata fi transferate de catre Organizator atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate. Acestia din urma garanteaza ca datele cu caracter personal ale participantilor sunt pastrate in siguranta, ca prelucrarea se face tinand cont de scopul si durata prelucrarii, conform prezentului Regulament si ca furnizarea acestora se face conform legislatiei aplicabile.

(7) Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor  

 • date, in special urmatoarele drepturi:
 • dreptul de acces la date
 • dreptul de interventie asupra datelor
 • dreptul de opozitie
 • dreptul la informare
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a solicita stergerea datelor.


(8) Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare participant poate face o cerere scrisa in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Organizatorului: Machteam Soft S.R.L., Bd. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, et. 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail: webmaster@sentimente.ro.


Art. 12 - RESPONSABILITATE


(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe pagina oficiala de Instagram (www.instagram.com/sentimenteromania)
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
 • imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
 • intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
 • eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta Campanie;
 • situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.


(3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru participantii care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.


(5) Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

(6) Site-ul www.sentimente.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, in vigoare de la 26 mai 2012 si cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la  folosirea cookie-urilor. Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de catre administratorul site-ului, denumit in continuare „Administrator”, fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza.


Art. 13 – LIMITAREA RĂSPUNDERII


(1) In mod expres, participantii inteleg si accepta ca Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din participarea la concurs sau orice alt aspect, in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

(2) Participantii sunt de acord si accepta ca toate facilitatile concursului precum si premiul le sunt oferite "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile" si le folosesc pe propria raspundere iar Organizatorul nu poate fi tras la raspundere in nicio masura cu privire la premiul oferit, utilizarea acestuia si orice efecte juridice/economice derivand din utilizarea acestora.


Art. 14 - EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL


(1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

SECURIZAT